سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

مقاله و تحقیق -پرسشنامه - پیشینه تحقیق - پاورپوینت

دانلود پرسشنامه های علوم تربیتی با کیفیت بالا و فایل های آماده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با قابلیت ویرایش و طرح توجیهی جدید و هم چنین جزوه و کتاب های خلاصه شده درسی را با بالاترین کیفیت برای شما آماده کردیم و به صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم

جستجو

شبکه های اجتماعی

جزوه مکانیک سیالات پمپ ها

جزوه مکانیک سیالات پمپ ها شامل
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 3583 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107
جزوه مکانیک سیالات پمپ ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

فصل 1

دبی

انواع انرژی انرزی فشاری(هد انرژی فشاری ، هد استاتیک)

انرژی جنبشی(هد انرژی جنبشی، هد دینامیک) انرژی پتانسیل(هد انرژی پتانسیل)

افت انرژی ناشی از اصطکاک (هد افت انرژی ناشی از اصطکاک)

هد کلی سیال

اصول حاکم بر جریان سیالات

اصل بقای جرم

اصل بقای انرژی (رابطه برنولی)

اصل بقای مومنتوم (قانون دوم نیوتون)

قانون سوم نیوتون

حل چند مثال

کاویتاسیون

تعریف کاویتاسیون

عوامل موثر در ایجاد کاویتاسیون

روش های جلوگیری از کاویتاسیون

روش تست کاویتاسیون

NPSH

 

دسته بندی پمپ ها

تعریف پمپ

پمپ های رفت و برگشتی

پمپ های پیستونی

پمپ انگشتی

پمپ دیافراگمی

پمپ های دوار

پمپ های دنده ای

پمپ تیغه ای

پمپ های پیچی

پمپ های زائد دار

پمیپ های دینامیک

پمپ های گریز از مرکز

طبقه بندی پمپ های گریز از مرکز

تعداد مراحل در پمپ های گریز از مرکز

انتخاب نوع پمپ

برخی از پمپ های دیگر

فصل

3 اصولی کار با پمیپ های گریز از مرکز

اجزای مهم پمپ های گریز از مرکز

بدنه

محور

پروانه

کوپلینگ

روپوش محور

یاتاقان

حلقه های سایشی

افشانندہ

متعادل کردن حرکت محوری

اصول راه اندازی پمپ های گریز از مرکز

اشکالات متداول در پمپ های گریز از مرکز

رفع اشکال در پمپ های گریز از مرکز

فصل 4

اصول محاسبات در ها

تعاریف اولیه

توان مصرفی توان تولیدی

بازده پمپ

اتصال (به هم بستن) پمپ ها

منحنی مشخه

منحنی مشخه پمپ

منحنی مشخه سیستم

انواع منحنی مشخصه پمپ

منحنی های مشخصه دیگر در پمپ های گریز از مرکز

محاسبات در پمپ های رفت و برگشتی بازده در پمپ های رفت و برگشتی

فاکتور پمپ

دبی پمپ

 

 

 


اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال شامل
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 11188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227
اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

فهرستمطالب

مقدمهیآموزشفنیوتخصصیب

پیشگفتارت 

مقدمه 

بخشاولآشناییبانیوماتیکوشیرهایصنعتی 

مقدمهایبرعلمنیوماتیکوهیدرولیک 

علمنیوماتیک

علمهیدرولیک

انواع روغنهای هیدرولیک

قطعاتنیوماتیکوهیدرولیک

سیلندر یک کاره یا یک طرفه یا برگشت فنر

سیلندر دوکاره یا دوطرفه

سیلندر پره ای دورانی

موتور گاز

شیرهاینیوماتیکیوهیدرولیکی

شیرهای راه دهنده

طریقه نمایش

ساختمان شیرها

شیر یک طرفه با مانع برگشت فنر

شیر تعویض کننده "یا"

شیر دوفشاره "و"

شیر کنترل دبی گلویی

شیر کنترل دبی با مانع برگشت

شیر تنظیم فشار خروجی

شیر محدود کننده فشار

کارانداز

کارانداز دستی

کارانداز مکانیکی

کارانداز نیوماتیک یا هیدرولیک

کارانداز الکتریکی

کنترل ترکیبی

ترسیممدار

شیرهایصنعتی

شیر توپی

شیر دروازه ای

شیر مخروطی/سماوری

شیر بشقابی

شیر پروانه ای

اندازه/سایزشیرها

ردهفشاریشیرها

استانداردتولیدشیرها

جمعبندی

بخشدومسیستمهایلاینبرک

مبانیطراحیسیستمهایلاینبرک

Dp/Dtect

Dp/Dtect شبیهسازیمشتقگیر

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهبانرخافتفشارمتفاوت

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهباقطراریفیسمتفاوت

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهبافشاراولیهمتفاوت

Dp/Dtect استخراجفرمولکامل

Accu/Tect

Break/Dtect

نحوهساختادواتپایهایسیستملاینبرک

شیرگلوییوچکولو

DP مقایسهگر

تایمر

سیستمدیجیتالتشخیصلاینبرک

پارامترهایموثربرتنظیمسیستملاینبرک

شبیهسازینرمافزاری

جمعبندی

بخشسومعملگرها

Scotch Yoke یوغچاکدار

مکانیزمعملکرد

ساختاریوغدرعملگرها

محاسبهگشتاورتولیدی

یوغمورب

تنظیمبازهحرکتی

میلهراهنما

Rotary Vane نوعچرخآسیابی

محاسبهگشتاورتولیدی

Rack&Pinion میلهدندهای

HydroStatic هیدروستاتیک

موتورگاز

پمپروغن

محاسبهگشتاورتولیدی

اربیتموتور

یاتاقانتراست

Hydrocyl هیدروسیل

Hydrotand هیدروتند

PowerPack پاورپک

Gas Over Oil - GOV گازرویروغن

جمعبندی

بخشچهارمعملکنندههایخطوطلولهانتقالگازایران

Biffi بیفی

عملگر

نمایشگر وضعیت و لیمیت سوییچها

شیر انتخابگر و جک دستی

تنظیم سرعت

TLS شیرهای محدود کننده گشتاور

مخازن گازوروغن

قسمتکنترل

مخزن ذخیره گاز اضطراری

فیلتر

سیستملاینبرک

با استفاده از سیستم لاین برک ESD ساخت

مقایسه گر

بازنشانی سیستم لاین برک

تست و تنظیم سیستم لاین برک

روش یافتن منحنی تنظیمات لاین برک به روش سعی و خطا

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مخزن لاین برک

مواردویژه

ESD

اشکالات استفاده از شیر غلتکی

DPS

نامگذاریمدلها

Valvitalia ولویتالیا

عملگر

قسمتکنترل

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Ledeen Italy لدینایتالیا

Vastaš واستاش

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

DVG دیویجی

عملگر

قسمتکنترل

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Rotork روتورک

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بحثی درباره یک ایراد فنی

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Bettis بتیس

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

Shafer شفر

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

Sarasin ساراسین

Borsig بورسیگ

عملگر

سیستمکنترل

بررسی یک ایراد فنی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Schuck Type A شوک

مواردویژه

Schuck Type G طرحجدیدشوک

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

مواردویژه

Ledeen USA لدینآمریکا

عملگر

قسمتکنترلی

بررسی یک ایراد فنی ساختاری

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

عملکنندهلدینخطدومسراسری

جمعبندی

بخشپنجمعملکننده؛ازسفارشتانصبوراهاندازی

Actuator Sizing انتخابعملکنندهمتناسبباشیراصلی

ISO استاندارداتصالعملگرهایگردش-درصدیبهشیرهایصنعتی

IGS-M-PL- مشخصاتفنیخریدطبقاستانداردعملکنندههایخودکار

تجهیزاتالحاقی

نکاتطراحی

مدارکومکتوبات

تستعملکرد

سایرقسمتهای

نکاتضروری

نصبعملکنندهبررویشیر

نحوهاستقرارعملکننده

نصبوراهاندازیعملکننده

مقدمات

نصب عمل کننده

تنظیمات

راه اندازی

نحوهاخذانشعابلاینبرک

جمعبندی

مراجع

واژهنامه

 


جزوه مکانیک سیالات پارسه

جزوه مکانیک سیالات پارسه
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 1532 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108
جزوه مکانیک سیالات پارسه

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه مکانیک سیالات پارسه

 


کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود

کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود شامل
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 14176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106
کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 


کتاب عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

کتاب عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب شامل
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 2305 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97
کتاب عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف اصلی پژوهش تعار ف و مفاهیم

بررسی تجارب جهانی و مروری بر ادب ات موجود

عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژههای عمرانی )تجارب سایر کشورها(

مطالعات آیبینو و جاگبرو در کشور نیجریه

مطالعات فریمپانگ و همکاران در کشور غنا

مطالعات آسف و الحجی در پروژهی زیرساختی کشور عربستان سعودی

مطالعات سامباس وان ویهم اران کشور مالزی

مطالعه لیهوآی و همکاران در کشور و تنام

مطالعات فوگار و آگیاکوآ باه در کشور غنا

مطالعات حصیب و همکاران کشور پاکستان

مطالعات حمزه و همکاران در کشور مالزی

مطالعه دولوی در کشور هندوستان

مطالعات پروژه های پیمانکاری شهر کوپانگ اندونزی

کشور فلسطین

کشور مصر

تأخیر در پروژههای عمرانی و عوامل مؤثر بر آن

جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالعات خارجی

عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی با تأکید بر پروژه های داخلی

تأخیر در پروژه های عمرانی و عوامل مؤثر بر آن

جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالب مطالعات داخلی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 


جزوه آموزش توتال

جزوه آموزش توتال شامل
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 3167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56
جزوه آموزش توتال

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

پیشگفتار

دوربین نقشه برداری

انواع دوربین توتال استیشن

برنامه های کاربردی دوربین توتال استیشن

ویژگی های دوربین توتال استیشن لایکا

توجیه کردن دوربین توتال استیشن

برداشت Surveying

پیاده سازی Stake out

ترفیع Free station

خط هادی Reference Line

خط اتصال Tie Distance

نقطه ی دوردست Remote Height

مساحت Area

Construction ساختمان

برنامه COGO

راه Road 2D

برنامه انتقال ارتفاع

برنامه نقطه پنهان

کد دادن به دوربین در نقشه برداری پر عارضه Codes

تخلیه دوربین توتال استیشن سری لایکا

منابع و مأخذ

 


دانلود پاورپوینت حفاظ های چشم و صورت

وسایل حفاظت از چشم عینکهای ایمنی حفاظ‌های جوشکاری حفاظ‌های صورت
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
دانلود پاورپوینت حفاظ های چشم و صورت

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

وسایل حفاظت از چشم،

 عینک‌های ایمنی،

 حفاظ‌های جوشکاری و

حفاظ‌های صورت

*حفاظت از چشم

چه وقت باید محافظ چشمی تهیه گردد؟

وقتی که یکی از خطرات زیر وجود داشته باشد :

وجود گرد و غبار وحرکت ذرات ، همچون ترا‌شه های فلز یا خاک اره

وجود گاز های خورنده ، بخارات و سیالا‌‌‌‌‌ت uفلزات مذابی که ممکن است به اطراف پاشیده شوند .

موادی که به طور طبیعی خاصیت واگیر دا‌ر دارند همچون خون یا مایعات خطرناک شیمیایی که

ممکن است به اطراف پاشیده شوند.

وجود نورهای شد‌یدی که از فلزات منتشر می شوند و یا نور لیزر

معیار‌هایی برای انتخاب حفاظ چشم

محافظت در برابر خطرات

قابل استفاده ی آسان uبینایی یا حرکت را محدود نکند.

بادوام و آسان برای تمیز کردن باشد. uبرای دیگر وسایل حفاظت فردی ایجاد مشکل نکند.

طور راحت و درست بر روی چشم قرار گیرند و هیچگونه لرزشی نداشته باشند.

دارای حفاظ جانبی و لنز محافظ uدارای لنز اصلاح کننده

انواع عینک‌ های محافظ

(uDirect Vented (Safety Glasses

(uIn-direct Vented (Goggles

(uNon-vented (Goggles

 


جزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها

جزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها شامل معرفی انواع جرثقیل به شرح زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 8304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56
جزوه انواع جرثقیل و نوع بکارگیری آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

جرثقیل کامیونی - ( بارهای کوچک و سبک)

 

Boom truck

جرثقیل بوم تلسکوپی - ( بارهای متوسط و سنگین)

Jib Crane

جرثقیل شنیدار کش، بوم خشک - ( بارهای بزرگ و سنگین)

Crawler Crane

جرثقیل ثقفی - ( بارهای سبک، متوسط و سنگین)

Ceiling Crane

جرثقیل برجی - ( بارهای متوسط و سنگین و در ارتفاعات بسیار بالا)

TOWer Crane

جرثقیل دروازه ای - ( بارهای متوسط و سنگین و حساس)

Gantry Crane

جرثقیل شاقول - ( بارهای متوسط و سنگین، مخصوص لوله گذاری)

Side Boom

جرثقیل چکشی - ( بارهای متوسط و سنگین)

Hammer Crane

 


جزوه مبانی مهندسی زلزله

جزوه مبانی مهندسی زلزله شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 11171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
جزوه مبانی مهندسی زلزله

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

روش کاهش پیامد های زلزله

مکانیزم تخریب زلزله

تدابیر ضروری در برابر زلزله

آسیب های احتمالی زلزله در شهرهای بزرگ

نقش بیمه در کاهش خسارتهای زمین لرزه

لزوم مطالعات لرزه

شناسی در پروژه عمرانی (فصل دوم)

تعیین زلزله طرح

عوامل مؤثر بر روی حرکات زلزله

تأثیر فاصله و خصوصیات خاک منطقه و بزرگی ز مطالعات زلزله از نظر احتمالات و ریسک زلزله

روش های قطعی و احتمالی تعیین زلزله طرح (فصل سوم).

روش معادل استاتیکی (آیین نامه ای) جهت تحلیل سازه ها در برابر زلزله

بررسی مبانی روش

فلسفه روش و عوامل مؤثر

ساختار ایبین نامه های زلزله

بررسی کاملی ایین نامه زلزله ایران و مقاد آیین نامه های مختلف زلزله (فصل های هشتم تا دهم و پیوست های الف و ب).

روش دینامیکی تحلیل سازه ها در برابر زلزله (یک و چند درجه آزادی) مبانی تحلیل دینامیکی سازه ها

مدل سازی و درجات آزادی ارتعاش آزاد سازه ها

پدیده تشدید و تاثیر میرایی

انتگرال

دوهامل مودهای ارتعاش آزاد

اصول و روش آنالیز مودالی در بارگذاری زلزله (فصل پنجم

ششم و نهم).

روشی شبهدینامیکی (طیفی) تحلیل سازه ها در برابر زلزله تغییرمکان و شتاب و شبه سرعت طیفی

طیف

های پاسخ و طرح

تعداد مودهای مؤثر در تحلیلی

اشاره ای به طیف های غیرخطی (فصل های هفتم و نهم).

انواع سیستم های مقاوم سازه ای برای بار افقی زلزله و رفتار آن ها

قاب های خمشی

قاب هایبادبندی شده

دیوار برشی

سیستم های مرکب (فصل چهارم).

 

 


دوره انواع اتصال تیر به ستون

دوره انواع اتصال تیر به ستون شامل موارد زیر می باشد
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 4385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
دوره انواع اتصال تیر به ستون

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

انواع اتصال

اتصال ساده

اتصال صلب تیر و ستون

اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر

اتصال با جفت نبشی جان

اتصال با نبشی نشیمن

اتصال گیردار

استفاده در قاب خمشی

انواع اتصال تیر به ستون

اتصال یکپل ممتد به ستون

اتصال دو پل به ستون کناری

اتصال سه پل به ستون

اتصال دو پل ممتد خورجینی

اتصال دو پل ممتد خورجینی و دو پل غیر ممتد

اتصال سه پل به ستون

اتصال خورجینی

مزایای استفاده از اتصال خورجینی

معایب استفاده از اتصال خورجینی